Курс Мови програмування ПФ-21

Рекомендації щодо теоретичного матеріалу та літератури

Перелік лабораторних робіт

Алгоримічна мова програмування Fortran. Лабораторні роботи № 1-4.
Звіти до лабораторних робіт 1 – 4 доповнити блок-схемами алгоритмів і оформити у вигляді розрахункової роботи № 1

Лабораторна робота № 5

Знайомство з IDE Eclipse. Створення та виконання простої Java-програми. Програмування алгоритмів лінійної структури. Консольний ввід числових даних та виконання простих арифметичних обчислень.

Лабораторні роботи № 6

Програмування на Java алгоритмів розгалуженої структури. Програмування алгоритмів з багатьма вітками розгалуження на прикладі розв’язання алгебраїчної нерівності. Використання статичних методів класу.

Лабораторна робота № 7

Програмування алгоритмів циклічної структури. Ітераційні циклічні алгоритми. Обчислення значення функції як суми нескінченного ряду. Використання методів класу Math для математичних обчислень.

Лабораторні роботи № 8 – 9

№ 8 Опрацювання масивів на Java. Одновимірні масиви. Пошук в одновимірних масивах

№ 9 Робота з двовимірними масивами. Читання даних з текстового файлу та запис в текстовий файл.

Лабораторна робота № 10
Знайомство з бібліотекою візуальних компонентів Swing.

Лабораторні роботи № 11 – 12
№ 11 Створення структурованих типів даних на основі класів.

№ 12 Серіалізація об’єктів, опрацювання структурованих файлів.
Використання параметризованих колекцій для роботи з об’єктами.

Розрахункова роботи № 2.
Створення графічного інтерфейсу користувача для роботи зі структурованими типами даних засобами пакету Swing.