Перелік лабораторних робіт

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності “Менеджмент” на ІІ семестр 2018/19 навчального року:

Лабораторна робота № 1. Практична робота в текстовому редакторі.

Лабораторна робота №2. Створення ЕТ. Введення і редагування даних. Елементи форматування. Прості обчислення.

Лабораторна робота №3. Робота з математичними функціями, матричні функції.

Лабораторна робота №4. Функції перетворення дати. Побудова діаграм.

Лабораторна робота №5. Використання ЕТ Calc для опрацювання списків.

Лабораторна робота №6. Створення зведених таблиць, консолідація даних.

Лабораторна робота №7. Функції дати, фінансові функції. Задача«кредит».

Лабораторна робота № 8. Створення однотабличної БД. Введення та редагування даних.

Лабораторна робота № 9. Проектування запитів на вибірку.

Лабораторна робота № 10. Обчислення запитах. SQL. Запити на зміну даних.

Лабораторна робота № 11. Створення багатотабличної бази даних.

Лабораторна робота № 12 VBA. Створення процедур та функцій користувача.

Лабораторна робота № 13 VBA. Програмування розгалужень та циклів. Робота з діапазонами комірок електронної таблиці.

Лабораторна робота № 14 Запис макросів у MS Word. Створення простого діалогового вікна.

Розрахункова робота № 2 Розробка проектів з використанням фінансових функцій.