Основи інформатики та інформаційних технологій

Конспект лекцій з курсу «Основи інформатики і програмування, частина 1» для першого (бака¬лаврського) рівня освіти спеціальності 105 – “Прикладна фізика та нано¬мате¬ріали” / Укл.: Гнатів Л.Б., Ментинський С.М., Пелех Я.М., Федюк Є.М. – Львів: Самвидав, 2019.- 132 с.

Download the PDF file .