Обчислювальна техніка і програмування, напрям “Метрологія”. Лабораторні роботи.

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” на ІІ семестр 2019/20 навчального року:

Увага! У зв’язку із запровадженням карантину у НУ”ЛП” з 13.03.2020 виконані лабораторні роботи можна завантажити і захистити засобами “Віртуального навчального середовища” у цьому навчальному курсі.
У зв’язку з продовженням карантину до 24.04.2020 навчальні заняття проводитимуться у режимі онлайн з використанням платформи Microsoft Teams відповідно до розкладу занять за цією адресою.

Лабораторна робота № 1 – 2. Практична робота в текстовому редакторі.

Лабораторна робота № 3. Створення ЕТ. Введення і редагування даних. Елементи форматування. Прості обчислення.

Лабораторна робота № 4. Робота з математичними функціями, матричні функції.

Лабораторна робота № 5. Побудова діаграм графіків і діаграм.

Лабораторна робота № 6а. Використання ЕТ Calc для опрацювання списків.

Лабораторна робота № 6б. Створення зведених таблиць, консолідація даних.

Лабораторна робота № 7. Створення простої БД. Введення та редагування даних.

Лабораторна робота № 8. Проектування запитів на вибірку.

Лабораторна робота № 9. Обчислення запитах. SQL. Запити на зміну даних.

Лабораторна робота № 10. Створення багатотабличної бази даних.

Лабораторна робота № 11. Програмування алгоритмів з багатьма вітками розгалуження на прикладі розв’язання алгебраїчної нерівності.

Лабораторна робота № 12. Програмування алгоритмів ітераційної циклічної структури. Обчислення значень елементарних функції як суми степеневого ряду.

Лабораторна робота № 13. Опрацювання масивів в С++. Пошук в одновимірному масиві.

Лабораторна робота № 14. Використання динамічно-розподіленої пам’яті та вказівників для зберігання масивів і опрацювання в С++.

Лабораторні роботи № 15-16. Робота із структурами даних та структурованими файлами у программах на С++.

Лабораторні роботи № 17-18. Основи ООП. Створення нових типів даних на основі класів С++. Перевантаження операцій, конструктори і деструктори. Інкапсуляція і наслідування.

Матеріали до теоретичної частини курсу:

Конспект лекцій з основ інформатики та інформаційних технологій. (Теоретичний матеріал до частини 1.)