Інформатика, теорія. Напрям “Менеджмент”.

Підручники і навчальні посібники.

Конспекти лекцій

Завдання до розрахункових робіт:

Розрахункова робота № 1.

Орієнтовний зміст залікової контрольної роботи:

Зразок завдання на залік.