СКБД OpenOffice.org Base

Завдання до лабораторних робіт з розділу “Системи керування базами даних” для студентів, які працюють в комп’ютерних класах з ОС Linux.

Лабораторна робота №11. Створення однотабличної БД. Введення та редагування даних.

Лабораторна робота №12. Проектування форм.

Лабораторна робота №13. Проектування запитів на вибірку.

Лабораторна робота №14. Обчислення запитах. SQL. Запити на зміну даних.

Лабораторна робота №15. Створення багатотабличної бази даних.