ACCESS 2017. Лабораторна робота 1

Знайомство з СУБД ACCESS 2017. Створення однотабличної бази
даних. Введення даних в таблицю.

Download the PDF file .


© 2019, Н.М. Гоблик