Лабораторні роботи С/С++ 5 – 6

Основи програмування на мові С.

Лабораторна робота № 5.

Ітераційні циклічні алгоритми. Обчислення значення функції як суми
нескінченного ряду.

Download the PDF file .

Лабораторна робота № 6.

Програмування алгоритмів циклічної структури. Побудова таблиці значень
функції двох змінних.

Download the PDF file .