Лабораторні роботи С/С++ 3 – 4

Основи програмування на мові С.

Лабораторна робота № 3.

Програмування на С алгоритмів розгалуженої структури. Програма для розв’язування алгебраїчних нерівностей.

Download the PDF file .


Лабораторна робота № 4.

Програмування на С алгоритмів циклічної структури.

Download the PDF file .