OOo Calc. Лабораторна робота 3(ПФ).

Електронна таблиця. Створення і редагування таблиці. Абсолютна та відносна адресації. Використання формул.

Download the PDF file .