Лабораторні роботи в ЕТ Calc

Для усіх напрямів ІНЕМ та ін.

Лабораторна робота № 1. Створення, редагування і форматування електронної таблиці. Прості обчислення.

Лабораторна робота № 2. Математичні логічні, матричні функції.

Лабораторна робота № 3. Аналіз даних за допомогою діаграм.

Лабораторна робота № 4. Використання ЕТ для обробки списків.

Лабораторна робота № 5. Створення зведених таблиць, консолідація даних.

Лабораторна робота № 6. Функції дати, фінансові функції. Задача«кредит».

Лабораторна робота № 7. Прогнозування з використанням таблиць підстановки і засобу підбір параметру.

Лабораторна робота № 8. Розв’язування економічних задач в середовищі Excel

Лабораторна робота № 9. Статистичні обчислення в Calc.

Для напряму “Прикладна фізика та наноматеріали”:

Лабораторна робота № 1. Створення, редагування і форматування електронної таблиці.
Лабораторна робота № 2. Математичні логічні, матричні функції.
Лабораторна робота № 3. Абсолютна та відносна адресаціїя. Використання формул.
Лабораторна робота № 4. Аналіз даних за допомогою діаграм.
Лабораторна робота № 5. Використання ЕТ для обробки списків.
Лабораторна робота № 6. Створення зведених таблиць, консолідація даних.