Мова програмування Java

Рекомендації щодо теоретичного матеріалу та літератури

Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота №1 – 2
Знайомство з IDE Eclipse. Створення та виконання простої Java-програми. Програмування алгоритмів лінійної структури. Консольний ввід числових даних та виконання простих арифметичних обчислень.

Лабораторні роботи №3 – 4
№ 3. Програмування на Java алгоритмів розгалуженої структури
№ 4. Програмування алгоритмів з багатьма вітками розгалуження на прикладі розв’язання алгебраїчної нерівності. Використання статичних методів класу.

Лабораторна робота 5 – 6
№ 5 Програмування алгоритмів циклічної структури
№ 6 Ітераційні циклічні алгоритми. Обчислення значення функції як суми
нескінченного ряду. Використання методів класу Math для математичних обчислень.

Лабораторні роботи № 7 – 8
№ 7 Опрацювання масивів на Java. Одновимірні масиви. Пошук в одновимірних масивах

№ 8 Робота з двовимірними масивами. Читання даних з текстового файлу та запис в текстовий файл.

Лабораторні роботи № 9 – 11
№ 9 Створення структурованих типів даних на основі класів.

№ 10 Серіалізація об’єктів, опрацювання структурованих файлів.
№ 11 Використання параметризованих колекцій для роботиз об’єктами.

Лабораторна робота № 12
Знайомство з бібліотекою візуальних компонентів Swing.

Лабораторні роботи № 13 – 14
№ 13 Створення графічного інтерфейсу користувача для роботи зі структурованими типами даних засобами пакету Swing.

№ 14 Використання компонентів swing для проектування зручного GUI.