Лабораторна робота № 21

Мова розмітки гіпертексту HTML. Створення простого web-вузла засобами статичного HTML та каскадних таблиць стилів СSS.

Download the PDF file .