Лабораторна робота № 1

Тема: Практична робота в текстовому редакторі. (Завдання окремим файлом)

Потрібні для виконання роботи файли:   Text1   Рис_1   Рис_2   Рис_3   Рис_4

Download the PDF file .

Теорія Writer