Лабораторні роботи з програмування на OOo Basic

Лабораторна робота №1 (14) Знайомство з середовищем OOо Basic, створення простих макросів лінійної та розгалуженої структури.

Лабораторна робота № 2 (15) Розробка проектів на базі циклічних алгоритмів опрацювання даних.

Лабораторна робота № 3 (16) Розробка проектів з використанням одновимірних масивів.

Лабораторна робота № 4 (18) Організація програм, що містять процедури і функції користувача.

Лабораторна робота № 5 (19) Розробка проектів з використанням фінансових функцій.

Лабораторна робота № 6 (20) (Розрахункова робота № 2) Розробка проекту для введення даних у базу з форми.