Інформатика

Завдання до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” для студентів спеціальностей деяких спеціальностей НУ “Львівська політехніка”.

Частина завдань до лабораторних робіт запозичена з наступних навчальних посібників і адаптована до вільного програмного забезпечення, яке використовується в навчальному процесі.

  • Основи програмування на С++. Навчальний посібник з курсу «Основи інформатики і програмування, частина 2» спеціальності 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали” для першого (бакалаврського) рівня освіти/ С. М. Ментинський, Я. М. Пелех. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2021. – 256 с.
  • Практикум з програмування на VBA: Навч. посібник / П.І. Каленюк, А.Ф. Обшта, Н.М.Гоблик, Н.Ф.Клочко, С.М.Ментинський. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. -208 с.
  • Практикум з програмування (Turbo PASCAL, Object PASCAL – Delphi): Навч. посібник / П.І. Каленюк, А.Ф. Обшта, Н.М.Гоблик, Н.Ф.Клочко, С.М.Ментинський. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 176 с.
  • А. Ф. Обшта П.І. Каленюк Н.Ф.Клочко, Н.М. Гоблик Excel for Windows 9х. Лабораторний практикум. Львів 2000.
  • А. Ф. Обшта П.І. Каленюк Н.Ф.Клочко, Н.М. Гоблик Access for Windows 9х. Лабораторний практикум. Львів 1999

Решта методичних розробок належить до особистого доробку викладачів кафедри обчислювальної математики та програмування НУ «Львівська політехніка»: Л.Б. Гнатіва, Н.М. Гоблик, Н.Ф. Клочко, С.М. Ментинського, Я.М. Пелеха, П.Л. Сохана, С.З. Угрина, Є.М. Федюка, Б.М. Філя.